Chcete darovať #KTOPOMOŽESLOVENSKU

Chcete darovať očkovaciu odmenu?

Prišiel nám mail od 63-ročnej dámy, ktorá chcela venovať svoju odmenu za očkovanie zdravotníkom. Bol veľmi úprimný a sympatický. Aj v našom okolí sa ozvalo viac ľudí nad 60 rokov, ktorí chceli svoju odmenu posunúť zdravotníkom, no nevedeli ako.

Žiaľ, nie je možné spravodlivo a ani technicky podporiť priamo platy zdravotníkov a zdravotníčok, aj keď veríme, že by si tie odmeny zaslúžili najviac. Opýtali sme sa teda samotných zdravotníkov, s ktorými spolupracujeme, kde by tieto peniaze mohli ľudia poslať a poslúžili by na dobrú vec. Vybrali sme spoločne štyri iniciatívy. Pokojne si však tú odmenu užite, určite si ju zaslúžite. Ak by ste ju predsa len chceli použiť na podporu dobrých vecí, tu vám ponúkame tipy.

Defibrilátory v každej obci

Občianske združenie Záchrana chce pomôcť rozmiestniť AED defibrilátory do všetkých väčších obcí na Slovensku. Za päť rokov združeniu podarilo rozmiestniť viac ako sto defibrilátorov. Napríklad v Poprade je verejný defibrilátor v každej mestskej časti, a mesto má teraz najviac defibrilátorov na obyvateľa na Slovensku.

Defibrilátory majú šancu posilniť prvú pomoc, ktorú podávajú svedkovia zástavy srdca alebo infarktu. Čas, za ktorý k pacientovi dorazí sanitka, sa totiž z roka na rok predlžuje, hlavne pre nadmerné zneužívanie zdravotnej služby. Je preto mimoriadne dôležité, ako zareagujú ľudia v bezprostrednej blízkosti človeka, ktorý odpadol. Od nich závisí, či zranený bude ešte niekedy schopný plnohodnotne sa vrátiť do života.

 • IBAN: SK31 7500 0000 0040 1483 4338
 • VS : 2022
 • Do poznámky: Kto pomôže Slovensku

Onkoporadňa Ligy proti rakovine

Onkologickí pacienti sú počas pandémie ohrozenou a pritom zabudnutou skupinou. Ťažko sa im orientuje v informáciách, nevedia sa dostať na vyšetrenia a po radu. Onkoporadňa Ligy proti rakovine je im k dispozícii 7 dní v týždni spolu s lekármi, psychológmi, sociálno-právnymi či výživovými poradcami. Príjem Ligy proti rakovine klesol kvôli pandémii a nemožnosti realizovať v uliciach zbierku Deň narcisov o 70%. Viac info o onkoporadni...

 • IBAN: SK65 0200 0000 0001 0483 2012
 • VS : 2022
 • Do poznámky: Kto pomôže Slovensku

EQUITA – Zdravotníci na ulici

Lekári, sestry, študenti medicíny a iní zdravotníci občianskeho združenia EQUITA poskytujú zdravotnú starostlivosť ľuďom bez domova v Bratislave priamo na ulici. Okrem základnej starostlivosti dobrovoľníci EQUITA ponúkajú „pandemickú“ starostlivosť – testovanie, poradenstvo a očkovanie klientov. V januári 2022 pridávajú nový projekt – Kamennú ambulanciu pre ľudí bez domova, prvú svojho druhu na Slovensku, v ktorej klienti dostávajú odborné ošetrenie spojené s rešpektujúcim a empatickým prístupom.

Vyzbierané finančné prostriedky sú použité na nákup zdravotníckeho materiálu, liekov, základnej prístrojovej techniky, ochranných pomôcok a úhradu potrebných vyšetrení a liečby klientov ambulancie.

 • IBAN: SK43 1100 0000 0029 4405 9631
 • VS : 2022
 • Do poznámky: Kto pomôže Slovensku

Denný stacionár pre deti s psychickými ochoreniam

Dôsledky pandémie COVID-19 na psychické zdravie detí sú obrovské a majú za následok úzkostné či depresívne prejavy, sebapoškodzujúce až suicidálne správanie, poruchy príjmu potravy a iné. Preto Národný ústav detských chorôb plánuje vybudovať Denný stacionár pre deti s psychickými poruchami.

Stacionár je dôležitou súčasťou komplexnej terapie u detských pacientov s psychickými poruchami. Práve pri takejto forme liečby dosahujeme najlepšie výsledky a taký stupeň uzdravenia, ktorý umožňuje návrat detí späť do života.

 • IBAN: SK56 0200 0000 0043 7329 1857
 • VS : 2022
 • Do poznámky: Kto pomôže Slovensku