Ďakujeme, na jar sme to spoločne zvládali, pomohli sme slovenským zdravotníckym zariadeniam.

Doteraz sme spoločne vyzbierali

1 352 046,02 €

Doteraz sme minuli

1 342 788,03 €

Aktuálny stav transparentného účtu

9 257,99 €

Naďalej potrebujete pomoc?

Ak naďalej hľadáte pomoc, alebo chcete ponúknuť pomoc, môžete použiť aplikáciu pomoci. O materiálnu pomoc môžu žiadať a pomoc môžu ponúknuť všetky zdravotnícke zariadenia — štátne aj súkromné. Rovnako tiež domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, ako aj samosprávy a , občianske združenia, nadácie poskytujúce starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Aplikácia pomoci

Kto prostredníctvom #ktopomozeslovensku dostal pomoc

Nemocnica
310
Ambulancia
768
Zariadenie sociálnych služieb
328
Záchranná služba
174
Občianske združenie
102
Lekáreň
34
Firma
28
Terén
69
Veterinár
1

Čo všetko sme distribuovali cez #ktopomozeslovensku

Rukavice
572 261 ks
Chirurgické rúška
100 980 ks
Rúška
46 972 ks
Respirátory FFP2
39 944 ks
Operačné čiapky
28 000 ks
Zobraziť celý prehľad

Čo o nás povedali

„Veľmi veľmi ďakujeme, odkedy toto cele začalo, je to prvá pomoc zvonku. A dôležitá je nielen preto, čo došlo. Ale najmä preto, že znamená, že sa na našich ľudí nezabudlo. Mnohí vás držíme v modlitbách, iní posielajú objatie. Ďakujeme.“
OZ Barlička
Lukáš Kvokačka
„Bodaj by takýchto dobrých a empatických ľudí bolo na tomto svete viac, možno by nebolo toľko chudoby ani choroby. Pevne veríme, že sa s Vašim prístupom sa Vám podarí zohnať pre nás a našich starkých ešte ostatné položky zo žiadosti: rúška a bezdotykový teplomer. Slniečko a Vy ste nám dnes pripravili krásny deň. S úctou ďakujeme.“
Zamestnanci a seniori
ZPS – Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou
„Dobrý deň, chcem sa veľmi pekne poďakovať darcom a iniciatíve Kto pomôže Slovensku. Všetky dary použijeme ako ochranné prostriedky. Pre nás to nie sú len dary, ale psychická podpora počas tejto mimoriadnej situácie.“
Hana Feriancová
riaditeľka CSS - Jesienka Myjava

História pomoci

  • 01. 06. 2020 Centrum pre deti a rodinu, M.Grmanová, Senec. Bezkontaktné teplomery, 6 ks
  • 01. 06. 2020 SMŠ Viedenská cesta Laura Kilíková, Bratislava. Bezkontaktné teplomery, 1 ks
  • 01. 06. 2020 Súkromné centrum špp, Nová Dubnica. Bezkontaktné teplomery, 5 ks
  • 01. 06. 2020 Domov soc. služieb, Mgr. Veronika Zaušková, Bušince. Bezkontaktné teplomery, 2 ks
  • 01. 06. 2020 Klinika stomatológie a MFCH, UNLP Emilia Zlochová, Košice. Bezkontaktné teplomery, 6 ks
Zobraziť všetko (8443)

O projekte

Prečo sme to všetko urobili? Lebo všetkého bol nedostatok. Pomáhali slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice a domovy sociálnych služieb. Dnes pozorne sledujeme situáciu s odstupom a veríme, že vďaka aplikácii pomoci sa naďalej v pomoci sa môže zapojiť každý, kto chce a môže.

Čítajte viac