Ďakujeme, spoločne sme to zvládali, pomohli sme slovenským zdravotníckym zariadeniam.

Doteraz sme spoločne vyzbierali

1 352 046,02 €

Doteraz sme minuli

1 342 788,03 €

Aktuálny stav transparentného účtu

9 257,99 €

Naďalej potrebujete pomoc?

Ak naďalej hľadáte pomoc, alebo chcete ponúknuť pomoc, môžete použiť aplikáciu pomoci. O materiálnu pomoc môžu žiadať a pomoc môžu ponúknuť všetky zdravotnícke zariadenia — štátne aj súkromné. Rovnako tiež domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, ako aj samosprávy a , občianske združenia, nadácie poskytujúce starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Aplikácia pomoci

Kto prostredníctvom #ktopomozeslovensku dostal pomoc

Nemocnica
310
Ambulancia
768
Zariadenie sociálnych služieb
328
Záchranná služba
174
Občianske združenie
102
Lekáreň
34
Firma
28
Terén
69
Veterinár
1

Čo všetko sme distribuovali cez #ktopomozeslovensku

Rukavice
572 261 ks
Chirurgické rúška
100 980 ks
Rúška
46 972 ks
Respirátory FFP2
39 944 ks
Operačné čiapky
28 000 ks
Zobraziť celý prehľad

Čo o nás povedali

„Veľmi veľmi ďakujeme, odkedy toto cele začalo, je to prvá pomoc zvonku. A dôležitá je nielen preto, čo došlo. Ale najmä preto, že znamená, že sa na našich ľudí nezabudlo. Mnohí vás držíme v modlitbách, iní posielajú objatie. Ďakujeme.“
OZ Barlička
Lukáš Kvokačka
„Bodaj by takýchto dobrých a empatických ľudí bolo na tomto svete viac, možno by nebolo toľko chudoby ani choroby. Pevne veríme, že sa s Vašim prístupom sa Vám podarí zohnať pre nás a našich starkých ešte ostatné položky zo žiadosti: rúška a bezdotykový teplomer. Slniečko a Vy ste nám dnes pripravili krásny deň. S úctou ďakujeme.“
Zamestnanci a seniori
ZPS – Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou
„Dobrý deň, chcem sa veľmi pekne poďakovať darcom a iniciatíve Kto pomôže Slovensku. Všetky dary použijeme ako ochranné prostriedky. Pre nás to nie sú len dary, ale psychická podpora počas tejto mimoriadnej situácie.“
Hana Feriancová
riaditeľka CSS - Jesienka Myjava

História pomoci

 • 01. 06. 2020 Centrum pre deti a rodinu, M.Grmanová, Senec. Bezkontaktné teplomery, 6 ks
 • 01. 06. 2020 SMŠ Viedenská cesta Laura Kilíková, Bratislava. Bezkontaktné teplomery, 1 ks
 • 01. 06. 2020 Súkromné centrum špp, Nová Dubnica. Bezkontaktné teplomery, 5 ks
 • 01. 06. 2020 Domov soc. služieb, Mgr. Veronika Zaušková, Bušince. Bezkontaktné teplomery, 2 ks
 • 01. 06. 2020 Klinika stomatológie a MFCH, UNLP Emilia Zlochová, Košice. Bezkontaktné teplomery, 6 ks
Zobraziť všetko (8443)

O projekte

Prečo sme to všetko urobili? Lebo všetkého bol nedostatok. Pomáhali slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice a domovy sociálnych služieb. Dnes pozorne sledujeme situáciu s odstupom a veríme, že vďaka aplikácii pomoci sa naďalej v pomoci sa môže zapojiť každý, kto chce a môže.

Čítajte viac

Kto pomohol Slovensku? My všetci. Ďakujeme.

Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku vznikla na začiatku pandémie, keď si ešte nikto z nás nevedel predstaviť jej priebeh a možné následky. Obrázky z Talianska však vyvolávali tie najhoršie obavy, že ak sa podobný scenár zopakuje u nás, náš zdravotný systém to nemôže zvládnuť. Rukavice, chirurgické rúška, respirátory, operačné čiapky, ochranné štíty, overaly, dezinfekčné prostriedky, okuliare, bezkontaktné teplomery, germicídne žiariče, čističky vzduchu – to všetko chýbalo nemocniciam, ambulanciám, zariadeniam sociálnych služieb, záchranárom, lekárňam. A to bol impulz, aby sa dala dokopy skupina ľudí, ktorá sa naživo predtým nikdy nestretla, a pokúsila sa situáciu zvládnuť. To podstatné sa však podarilo iba vďaka tým, ktorí našej iniciatíve dali dôveru a podporili ju finančne, tovarmi a službami, ale aj nespočetnými hodinami svojho času a energie.

Počas dvoch mesiacov, v najťažšom období pandémie, sa nám spoločne podarilo vyzbierať vyše 1,3 milióna eur na adresnú pomoc zdravotníckym zariadeniam. Bolo to spolu 10 626 darov od 186 firiem a 10 404 jednotlivcov.

Ďakujeme darcom každého jedného daru. Ale aj tým, ktorí prispeli nielen finančnou čiastkou, ale najmä svojou energiou, časom, know how a profesionalitou:

 • programátorom stránky a ďalším skvelým zázračným ľuďom z Pixel Federation, ktorí organizovali runnerov, riadili faktúry a nákupy, aktualizovali web a sociálne médiá,
 • neúnavnému dopytovému a distribučnému tímu z Curaprox Slovensko, ktorí neúnavne zberali a overovali dopyty a pripravovali distribúciu,
 • komunikačným profesionálom zo SEESAME, ktorí sa starali o to, aby sa o ľudia dozvedeli o možnosti pomáhať,
 • Kalixt Slovensko s.r.o. za poskytnutie skladu,
 • DPD SK, vďaka nim sa ťažko získané ochranné pomôcky plynulo a rýchlo dostávali zdravotníkom a ľuďom v prvej línii,
 • ľuďom z portálu Sashe za šitie rúšok, ktoré sa pri zvládnutí pandémie ukázali ako kľúčové,
 • Demotivácii a všetkým influencerom, vďaka ktorým sa v pomoci spojilo celé Slovensko,
 • VÚB za nasadenie pri získaní unikátnych čističiek vzduchu pre UNB a poskytnutie reklamného priestoru a Rádiu Express za neskutočnú mediálnu podporu,
 • a v neposlednom rade všetkým runnerom, pilotom a pomocníkom za každú dobrovoľne strávenú minútu na ceste, v lietadle či v sklade, ktorou ste tomuto projektu pomohli.

Ďakujeme vám všetkým za všetky vaše podporné správy, ochotu pomôcť, zapojiť sa, ísť s kožou na trh, vyjsť z komfortnej zóny, prispieť a ukázať, že dôvera a solidarita nám na Slovensku nie sú cudzie.

Teraz už vďaka vám vieme, že všetko dokážeme zvládnuť.