Naďalej potrebujete pomoc?

Ak naďalej hľadáte pomoc, alebo chcete ponúknuť pomoc, môžete použiť aplikáciu pomoci. O materiálnu pomoc môžu žiadať a pomoc môžu ponúknuť všetky zdravotnícke zariadenia — štátne aj súkromné. Rovnako tiež domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, ako aj samosprávy a , občianske združenia, nadácie poskytujúce starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Aplikácia pomoci

Často kladené otázky

Prečo vznikla aplikácia Kto pomôže Slovensku?
Aj keď sa situácia upokojuje, potreba materiálnej a dobrovoľníckej pomoci je stále aktuálna. Keďže sme ukončili získavanie prostriedkov a ďalšie dopyty už nebudeme môcť naplniť, vytvorili sme na základe získaných skúseností aplikáciu. Cieľom aplikácie je prepájať ľudí, firmy a organizácie, ktoré ponúkajú pomoc s organizáciami a jednotlivcami, ktorí o pomoc žiadajú. Zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia ale aj mimovládne a pomáhajúce organizácie budú môcť prostredníctvom tejto aplikácie získať potrebnú pomoc a podporu.
Kto stojí za aplikáciou Kto pomôže Slovensku?
Aplikáciu pre vás pripravil tím Kto pomôže Slovensku. Platformu ponúkol Solved s.r.o. Administrátorom aplikácie bude Nadácia Pontis.
Môžem byť žiadateľ a zároveň darca?
Áno. Každý užívateľ môže vytvoriť ponuku pomoci. Žiadať o pomoc už môžu len overení používatelia zastupujúci overenú organizáciu. Údaje v registračnom formulári sú informatívne. Zvoľte si to, čo najviac zodpovedá realite.
Čo ak žiadam pre viaceré pobočky/ oddelenia?
Aplikácia slúži na prepájanie darcov, firiem a organizácií. Veríme, že sa na Slovensku nájde stále veľa ľudí ochotných pomôcť.
O čo všetko môžem v rámci aplikácie požiadať?
Požiadať môžete o rôzne formy materiálnej aj dobrovoľníckej pomoci. Ak vám chýby vhodná kategória pomoci alebo konkrétny materiál či typ dobrovoľníckej pomoci, neváhajte kontaktovať administrátora.
Ako zabezpečíte, že nedôjde k zneužívaniu pomoci?
Záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do správnych rúk. Dopyt po pomoci si môžu vytvoriť iba tí používatelia, ktorí sú priradení k overenej organizácii. Pri overovaní organizácií vychádzame zo zoznamu Kto pomôže Slovensku. Ďalšie organizácie sú preverované cez systém garantov.

Garanti aplikácie Kto pomôže Slovensku

Overovanie organizácií, nastavenie kategórii pomoci a vyhodnocovanie urgentnosti zabezpečujú garanti:

  • Lucia Šicková, Kto pomôže Slovensku

  • Mária Radvaková, Občianska agentúra komunitného rozvoja

  • Viera Vrankova, Slovenská katolícka charita

  • Andrea Najvirtová, Človek v ohrození

  • MUDr. Pavol Andel, zubný lekár

  • Alexandra Karova, Vagus